อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

Last updated: Oct 26, 2011  |  428 จำนวนผู้เข้าชม  |  ภาคเหนือ>> กำแพงเพชร

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

เรื่องเล่าอุทยาน
     อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า มีเส้นทางเดินป่าเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาธรรมชาติ ดูนก ศึกษาพันธุ์ไม้ นักท่องเที่ยวสามารถแวะพักชมวิถีชีวิตและซื้อของที่ระลึก เช่น ผ้าทอมือ ของชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่หมู่บ้านวุ๊งกะสัง หมู่บ้านโละโคะ หมู่บ้านป่าหมาก และหมู่บ้านป่าคา และท่องเที่ยวตามแหล่งท่องทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง 
รายละเอียด
ตั้งอยู่ที่  อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ตู้ ปณ.69 ปณจ.กำแพงเพชร  อ. โกสัมพีนคร  จ. กำแพงเพชร   62000
โทรศัพท์ 055-766-006 (ศูนย์บริการฯ), 055-766-007 (สนง.) 
โทรสาร 055-701-059 
อีเมล  np12khlongwangchao@hotmail.com
อัตราค่บริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติ
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท, เด็ก 100 บาท
อัตราค่านำทาง -
กำหนดปิดของทุกปี
เที่ยวได้ตลอดทั้งปี
บริเวณที่ปิดการท่องเที่ยว 
ไม่มี
 
สิ่งอำนวยความสะดวก

Powered by MakeWebEasy.com