อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง

Last updated: Oct 27, 2011  |  1099 จำนวนผู้เข้าชม  |  ภาคใต้>> พังงา

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง

 
เรื่องเล่าอุทยาน
     อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ–เกาะพระทอง เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติตามกฎหมาย มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอคุระบุรี และอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ประกอบไปด้วยเกาะต่างๆ ที่อยู่ติดทะเลอันดามัน ได้แก่ เกาะระ เกาะคอเขา เกาะพระทอง เกาะปลิง–เกาะพ่อตา เกาะลูกตุ้ม เกาะทุ่งนางดำ และมีเกาะขนาดเล็กต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนจำนวน 37 เกาะ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 401,250 ไร่ หรือ 642 ตารางกิโลเมตร
รายละเอียด
ตั้งอยู่ที่  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150 
โทรศัพท์ 081-956-8901,076-491-378, 076-491-582  
โทรสาร 076-472-147
อีเมล  reserve@dnp.go.th
อัตราค่บริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติ
ไม่เสียค่าบริการ
อัตราค่านำทาง -
กำหนดปิดของทุกปี
เที่ยวได้ตลอดทั้งปี
บริเวณที่ปิดการท่องเที่ยว  ไม่มี
สิ่งอำนวยความสะดวก
ท่าเทียบเรือ มีบริการท่าเทียบเรือนางย่อน (บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์) ท่าเทียบเรือบ้านน้ำเค็ม อำเภอตะกั่วป่า และท่าเทียบเรือบ้านทุ่งละออง
บริการอาหาร -
ร้านขายเครื่องดื่ม -
บ้านพัก -
ลานกางเต็นท์
อุทยานแห่งชาติจัดเตรียมสถานที่กางเต็นท์ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว การสำรองที่พักเต็นท์สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่พักเต็นท์ได้กับอุทยานแห่งชาติโดยตรง
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาขอรับบริการข้อมูลได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 8.00 - 16.30 น.
ห้องน้ำชายหญิง มี
กิจกรรม
     ดำน้ำตื้น, พายเรือแคนู/คยัค, ดูนก, กิจกรรมชายหาด ,ชมวัฒนธรรมและประเพณี
การเดินทาง
รถยนต์
     การเดินทางสามารถเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมาย 4 ถึงอำเภอคุระบุรีและเดินทางต่อไปยังท่าเทียบเรือเพื่อไปยังเกาะต่างๆ
เรือ
     การเดินทางท่องเที่ยวโดยทางเรือ สามารถติดต่อเรือนำเที่ยวได้ที่บริเวณท่าเรือต่างๆ โดยจ้างเหมาลำ ท่าเรือที่สะดวกแก่การเดินทาง ได้แก่ 
• ท่าเทียบเรือนางย่อน อยู่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ 
• ท่าเทียบเรือบ้านน้ำเค็ม อำเภอตะกั่วป่า สามารถเดินทางไปยังเกาะคอเขาใช้เวลาประมาณ 30 นาที 
• ท่าเทียบเรือบ้านทุ่งละออง ซึ่งสามารถเดินทางจากบ้านทุ่งละอองโดยเรือพาดหางไปยังด้านใต้ของเกาะพระทองภายในเวลา 20 นาทีและเกาะคอเขาด้านเหนือ ใช้เวลา 20 นาที
รถโดยสารประจำทาง
-
รถไฟ
-
เครื่องบิน
-
ลักษณะภูมิประเทศ
     ลักษณะภูมิประเทศเป็นชายฝั่งทะเลยุบตัวตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของภาคใต้ ท้องที่จังหวัดพังงา ‎ลักษณะโดยรวมของพื้นที่เป็นหาดโคลนปากแม่น้ำ มีลำคลองหลายสายไหลมาบริเวณดังกล่าว มีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในตะกอนดิน ชายฝั่งด้านตะวันตกของเกาะระ เกาะพระทองมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยขบวนการกัดเซาะและการสะสมตัวของชายฝั่ง ซึ่งสาเหตุมาจากอิทธิพลของคลื่นลมและการขึ้นลงของน้ำทะเล
ลักษณะภูมิอากาศ
พื้นที่เกาะระ – เกาะพระทอง และ พื้นที่ใกล้เคียง มีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น มีฝนตกชุกเกือบทั้งปี เพราะได้รับอิทธิพลจากมรสุดตะวันออกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งแบ่งได้ 2 ฤดู ‎ 
‎- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน เมษายน - พฤศจิกายน โดยมีฝนตกชุกในเดือนมิถุนายน - ‎ 
พฤศจิกายน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,124.7 มิลลิลิตร 
‎- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม - มีนาคม โดยมีฝนตกในช่วงนี้บ้าง อุณหภูมิ 
สูงสุด 37.8 องศาเซลเซียส
พืชพันธุ์และสัตว์ป่า
     ทรัพยากรป่าไม้ 
จากการสำรวจสามารถจำแนกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
     ‎1. ป่าดิบชื้น (Tropical Rain Forest) ‎พบว่าขึ้นปกคลุมบริเวณที่เป็นเขามีพื้นที่ประมาณ 9 % หรือ 15 กม.2 หรือ 9,472 ไร่ ‎ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ของเกาะระ และด้านตะวันออก ของเกาะพระทองมีพันธุ์ไม้ เช่น ยางยูง ‎‎(Dipterocarpus grandifrorus) ยางปราย (Disterocarpus costatus) ขันทอง (Swintonia floribunda) ‎ไม้เรือนยอดรองลงมา เช่น มะปริง (Bouea oppositifolia) มะส้าน (Dillinia sp.) เลือดกวาง (Knema ‎sp.) มะไฟป่า (Baccaurea ramiflora) ไม้พื้นล้าง เช่น หวาย กะพ้อ (Licuala sp.) และ เตย ‎‎(Freycinetia smatrana) เป็นต้น ‎ 
‎     2. ป่าชายเลน (Mangrove Forest)‎มีพื้นที่ประมาณ 77 % หรือ 105 กม.2 หรือ 81,722 ไร่ พบขึ้นตามชายฝั่งและตามอ่าวของเกาะ พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ โกงกางใบเล็ก (Rhizopsora apiculata) โกงกางใบใหญ่ (Rhizopsora ‎mucronata) ตะปูนขาว (Xylocarpus garnatum) ถั่วดำ (Bruguiear parviplora) ฝาดดอกแดง ‎‎(Lummitzer littorea) เป็นต้น 
‎     3. ป่าชายหาด (Beach Forest)‎มีพื้นที่ประมาณ 5 % หรือ 8 กม.2 หรือ 5,256 ไร่ พบตามชายหาด ตามอ่าว ที่น้ำทะเลท่วมไม่ถึง บริเวณเกาะระ - เกาะพระทอง พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น สนทะเล (Casuarina epuisitifolia) ‎โพทะเล (Thespesesia populneoides) เตยทะเล (Pandanus oderatissimus)‎ 
     ‎4. ป่าพรุ และ สังคมพืชทดแทน (Secondary Commumity)‎มีพื้นที่ประมาณ 9 % หรือ 15 กม.2 หรือ 9,437 ไร่ พบบริเวณเกาะพระทอง ซึ่งเป็นพื้นที่ราบ สภาพดินขาดแร่ธาตุเนื่องจากผ่านการทำเหมืองแร่ดีบุก พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น เสม็ดขาว ‎‎(Melaleuca cajuputi) ขึ้นเป็นกลุ่มบริเวณแหล่งน้ำ 
     ทรัพยากรสัตว์ป่า 
จากการสำรวจบนเกาะทุกเกาะตามถิ่นที่อยู่อาศัยประเภทต่าง ๆ โดยทำการจำแนกและบันทึกสัตว์ป่าที่พบตัวจริงโดยใช้กล้องส่องทางไกลสำรวจร่องรอยของสัตว์ป่าและจากการสอบถามราษฎร ที่อยู่ใน‎ท้องถิ่นได้ดังนี้ 
‎     1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น กวางป่า (Cve unicolor) คาดว่ามีประมาณ 50 - 60 ตัว หมูป่า (Sus scrofa) ค่างแว่นถิ่นใต้ (Trachypithecus sp.) บ่าง (Cynoephalus variegatus) เป็นต้น 
‎     2. สัตว์เลื้อยคลานพบมากที่สุด ได้แก่ งู ประเภทต่าง ๆ เต่าชนิดต่าง ๆ 
‎     3. นก มีประมาณ 137 ชนิด โดยนกที่พบมากที่สุด ได้แก่ เหยี่ยวชนิดต่าง ๆ สำหรับนกที่มีความสำคัญ ได้แก่ นกตะกรุม (Leptoptilos javanicus) และนกเงือกชนิดต่าง ๆ ‎ 
     ‎4. ปลา ปลาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นปลาที่สำคัญทางเศรษฐกิจและในแนวปะการัง เช่น ปลาที่พบในพื้นที่ป่าชายเลน เช่น ปลาสีเสียด (Chorinemus spp.) ปลาพะพงข้างปาน (Lutjanus russulli) ‎ปลากะพงแดง (Lutjanus spp.) ปลากดทะเล (Arias caelatus) ปลาในแนวปะการัง เช่น (Lutjanus ‎sp.) ปลาปะการัง (Capsalopholistyanostigma) ปลาสลิดหิน (Abudefduf sp.) เป็นต้น 
เกาะระ เกาะพระทอง มีสัตว์ป่าที่อยู่ในภาวะใกล้ศูนย์พันธุ์อยู่ 23 ชนิด ที่สำคัญที่มีการกล่าวถึงกันมาก ได้แก่ พะยูน โลมาปากขวด เต่าตนุ เต่ากระ เต่าหญ้า เต่ามะเฟือง นกตะกรุม เป็นต้น ‎สำหรับกวางนั้นเป็นสัตว์ที่อาศัยเดิมหากไม่มีมาตรการใดในการควบคุมดูแลอาจจะสูญพันธุ์ได้ในอนาคต 
     ส่วนแหล่งหญ้าทะเลที่อยู่บริเวณด้านทิศเหนือของเกาะระ และเกาะพระทอง ปัจจุบันได้เกิดความเสื่อมโทรม เนื่องจากการทำประมงด้วยเครื่องมือบางชนิด และการเปลี่ยนแปลงของทะเล ซึ่งส่งผลต่อสัตว์ที่อยู่ในระบบนิเวศ จึงเห็นควรให้หน่วยงานของรัฐเข้ามาควบคุมอย่างจริงจัง 
หมายเหตุ
     ท่านสามารถจองที่พักได้ด้วยตนเองผ่านทางอินเตอร์เน็ต www.dnp.go.th ของกรมป่าไม้เท่านั้น (กรมไม่มีตัวแทนการจองที่พักกับภาคเอกชนรายใดทั้งสิ้น) จองล่วงหน้าได้ 60 วัน จองต่อเนื่องได้ครั้งละ 3 วัน กำหนดชำระเงินภายใน 2 วันทำการ ณ เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศเท่านั้น หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ทำการจองให้โดยโทรมาที่ 0 2562 0760 หรือติดต่อจุดจองที่พักในส่วนภูมิภาค

Powered by MakeWebEasy.com