อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง

Last updated: Oct 27, 2011  |  726 จำนวนผู้เข้าชม  |  ภาคใต้>> สุราษฏร์ธานี

อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง

 
เรื่องเล่าอุทยาน
      จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอุทยานที่มีสภาพป่าเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีสถานที่น่ารื่นรมย์สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ เช่น น้ำตก ลำน้ำ บ่อน้ำร้อน ภูเขา ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นป่าต้นน้ำลำธารที่หล่อเลี้ยงชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดชุมพร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 541 ตารางกิโลเมตร หรือ 338,125 ไร่      อุทยานแห่งชาติแก่งกรุงมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอท่าชนะ อำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง กิ่งอำเภอวิภาวดี
รายละเอียด
ตั้งอยู่ที่  อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ตู้ ปณ.93 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 
โทรศัพท์ 077-918-063 (VoIP), 077-205-677 
โทรสาร -
อีเมล  kaengkrungpark@gmail.com
อัตราค่บริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติ
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท, เด็ก 10 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท, เด็ก 50 บาท
อัตราค่านำทาง -
กำหนดปิดของทุกปี 1 ต.ค. - 25 ธ.ค.
บริเวณที่ปิดการท่องเที่ยว 
กิจกรรมท่องเที่ยวลำน้ำคลองยัน และเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านบางจำ - ที่ทำการการอุทยานแห่งชาติ
สิ่งอำนวยความสะดวก
ที่จอดรถ มีที่จอดรถให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
บริการอาหาร -
ร้านขายเครื่องดื่ม -
บ้านพัก มีบ้านพักให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
ลานกางเต็นท์
อุทยานแห่งชาติจัดเตรียมสถานที่กางเต็นท์และเต็นท์ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว การสำรองที่พักเต็นท์สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่พักเต็นท์ได้กับอุทยานแห่งชาติโดยตรง
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาขอรับบริการข้อมูลได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 8.00 - 16.30 น.
ห้องน้ำชายหญิง
มี
กิจกรรม
     ล่องแก่ง,เที่ยวน้ำตก,เดินป่า,ศึกษาธรรมชาติ
การเดินทาง
รถยนต์
     จากกรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี ระยะทางประมาณ 600 กิโลเมตร ถึงทาง แยกเข้ากิ่งอำเภอวิภาวดี เดินทางผ่านกิ่งอำเภอวิภาวดี ผ่านหมู่บ้านท่านหญิง ลัดเลาะสู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ระยะทางประมาณ 54 กิโลเมตร โดยมีทางลูกรังอีกประมาณ 13 กิโลเมตร
เรือ
-
รถโดยสารประจำทาง
-
รถไฟ
-
เครื่องบิน
-
ลักษณะภูมิประเทศ
     อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ประกอบด้วยพื้นที่ภูเขาสลับซับซ้อนในแนวเหนือ ใต้ ด้านตะวันตกของพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดต่อพื้นที่จังหวัดระนอง เทือกเขาในตอนกลางของอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงเป็นต้นน้ำแม่น้ำหลังสวนด้านทิศเหนือ และคลองยันทางทิศใต้ มียอดเขาสูงที่สำคัญ 4 แห่งด้วยกันคือ ยอดเขาแดน ,ยอดเขายายหม่อน,ยอดเขานมสาว และยอดเขาไผ่ ซึ่งยอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดเขาแดนสูงประมาณ 849 เมตร จากระดับน้ำทะเล ส่วนใหญ่พื้นที่มีลักษณะเป็นเขาดิน แร่สำคัญทีมีอยู่ในบริเวณนี้ คือ แร่ดีบุก
ลักษณะภูมิอากาศ
     เนื่องจากสภาพพื้นที่โดยทั่วไป ยังเป็นป่าดิบชื้น ดังนั้นสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปจึงมีความชื้นสูง ซึ่งทำให้มีฝนตกเกือบตลอดปี และมีอากาศค่อนข้างเย็น เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ จึงมีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู คือ 
ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 
ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มกราคม
พืชพันธุ์และสัตว์ป่า
     เนื่องจากอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมีปริมาณฝนตกชุก ทำให้ปกคลุมไปด้วยป่าดิบชื้น พบพันธุ์ไม้มากมายทั้งประเภทไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ซึ่งมีค่าทางเศรษฐกิจ และน่าศึกษาค้นคว้าวิจัย รวมทั้งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่ามากมาย ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม้พุ่ม ไม้พื้นล่างชนิดต่าง ๆ เถาวัลย์ ไม้จำพวกหวาย และปาล์มขึ้นปะปนกันอย่างหนาแน่น 
พันธุ์ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจที่พบมาก ได้แก่ ไม้หลุมพอ ไม้จำปา ไม้ตะเคียน และไม้ยางชนิดต่าง ๆ ไม้พื้นล่างพวกเฟิร์นมีขึ้นทั่วไป รวมทั้งเถาวัลย์ชนิดต่าง ๆ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ทำให้สภาพป่าแน่นทึบมาก 
สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ที่พบประกอบด้วย ช้างป่า เสือ หมี กระทิง วัวแดง สมเสร็จ กระจง ชะนี ลิง ค่าง กวาง หมูป่า ลิงเสน ค่างดำ และนกนานาชนิด เช่น นกปรอดต่าง ๆ นกชนหิน นกแซงแซวปากกา นกกก นกหว้า นกเขียวคราม ไก่ป่า และสัตว์อื่น ๆอีกมากมาย รวมทั้งสัตว์เลื้อยคลาน
หมายเหตุ
     ท่านสามารถจองที่พักได้ด้วยตนเองผ่านทางอินเตอร์เน็ต www.dnp.go.th ของกรมป่าไม้เท่านั้น (กรมไม่มีตัวแทนการจองที่พักกับภาคเอกชนรายใดทั้งสิ้น) จองล่วงหน้าได้ 60 วัน จองต่อเนื่องได้ครั้งละ 3 วัน กำหนดชำระเงินภายใน 2 วันทำการ ณ เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศเท่านั้น หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ทำการจองให้โดยโทรมาที่ 0 2562 0760 หรือติดต่อจุดจองที่พักในส่วนภูมิภาค

Powered by MakeWebEasy.com