อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

Last updated: Oct 27, 2011  |  831 จำนวนผู้เข้าชม  |  ภาคใต้>> พังงา

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

 
เรื่องเล่าอุทยาน
     เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพังงา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 400 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ป่าชายเลนผืนใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์คงสภาพธรรมชาติดั้งเดิมอยู่มาก เป็นป่าชายเลนกว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยมีเนื้อที่ป่าโดยรวมทั้งจังหวัด 190,265 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.17 ของเนื้อที่ป่าชายเลนทั้งประเทศ (พ.ศ. 2539) เขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงานับตั้งแต่เขตอำเภอเมืองพังงา เลียบตามชายฝั่งจนถึงเขตอำเภอตะกั่วทุ่ง และบริเวณพื้นน้ำในทะเลอันดามัน ซึ่งมีพื้นที่ 80 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ประมาณ 42 เกาะ เช่น เกาะเขาเต่า เกาะพระอาตเฒ่า เกาะโบยน้อย เกาะโบยใหญ่ เกาะรายาหริ่ง เกาะพนัก เกาะห้อง เกาะปันหยี เขาพิงกัน เป็นต้น อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
รายละเอียด
ตั้งอยู่ที่  80 หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน ต.เกาะปันหยี อ. เมืองพังงา จ. พังงา 82000
โทรศัพท์ 076-481-188 
โทรสาร 076-481-163  
อีเมล  aophangnga_np@hotmail.com
อัตราค่บริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติ
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท, เด็ก 100 บาท
อัตราค่านำทาง -
กำหนดปิดของทุกปี เที่ยวได้ตลอดทั้งปี
บริเวณที่ปิดการท่องเที่ยว  ไม่มี
สิ่งอำนวยความสะดวก
ท่าเทียบเรือ มีท่าเทียบเรือ จำนวน 3 แห่ง คือ บริเวณท่าเทียบเรือบ้านท่าด่าน บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อำเภอเมืองพังงา และ บริเวณท่าเทียบเรือ สุระกุล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยมีอัตราค่าโดยสารในการใช้บริการเรือนำเที่ยว ไปถ้ำลอด เขาหมาจู เกาะปันหยี เขาทะลุ เขาพิงกัน เขาตาปู เขาเขียน
บริการอาหาร
มีร้านอาหารสวัสดิการอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา บริเวณที่ทำการอุทยานฯ และบริเวณเกาะละวะใหญ่
ร้านขายเครื่องดื่ม -
บ้านพัก
มีบ้านพักไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว จำนวน 4 หลัง
ลานกางเต็นท์
อุทยานแห่งชาติจัดเตรียมสถานที่กางเต็นท์และเต็นท์ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว บริเวณเกาะละวะใหญ่ การสำรองที่พักเต็นท์สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่พักเต็นท์ได้กับอุทยานแห่งชาติโดยตรง
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและอาคารศูนย์ศึกษาธรรมชาติ จำนวน 1 แห่ง อยู่บริเวณ บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี ซึ่งมีห้องประชุมที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้จำนวน 50 คน พร้อมทั้งมีอุปกรณ์เครื่องโสต และนิทรรศการ สำหรับบริการแก่นักท่องเที่ยว
ห้องน้ำชายหญิง มี
กิจกรรม
     เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา,พายเรือแคนู/คยัค,ชมทิวทัศน์,กิจกรรมชายหาด,ดำน้ำตื้น,แค้มป์ปิ้ง,ล่องแพ/ล่องเรือ
การเดินทาง
รถยนต์
     สามารถใช้ได้สองเส้นทางได้แก่ 
     เส้นทางแรก จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง จากนั้นจึงเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดพังงา รวมระยะทาง 788 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 12 ชั่วโมง 
     เส้นทางที่สอง จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ไปจนถึงจังหวัดชุมพร และจากจังหวัดชุมพรให้ตรงไปใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 401 จนถึงอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 415 ผ่านอำเภอทับปุดเข้าสู่ตัวเมืองพังงา 
เรือ
-
รถโดยสารประจำทาง
     บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางทั้งแบบปรับอากาศและธรรมดา กรุงเทพฯ-พังงา บริการทุกวัน ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02 894 6122 จองตั๋ว บขส. โทร. 02 422 4444 หรือ www.transport.co.th    สถานีพังงา ถนนเพชรเกษม (หลังธนาคารหลวงไทย) โทร. 0 7641 2300, 0 7641 2014 นอกจากนั้นจากจังหวัดพังงา มีรถโดยสารไปยังจังหวัดต่าง ๆ คือ ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พัทลุง หาดใหญ่ สงขลา ปัตตานี นราธิวาส สุไหง-โกลก อ.บ้านตาขุน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี และจากอำเภอเมืองมีรถประจำทางจากตลาดไปท่าเรือท่าด่านศุลกากร ที่สามารถเช่าเรือไปอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาได้ด้วย 
รถไฟ
     การรถไฟแห่งประเทศไทย มีขบวนรถไฟออกจากกรุงเทพฯ ไปลงที่สถานีพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วต่อรถโดยสารประจำทางไป   จังหวัดพังงาอีกประมาณ 2 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานีรถไฟหัวลำโพง โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020 หรือ www.railway.co.th
เครื่องบิน
     การเดินทางไปพังงาทางเครื่องบิน นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการเที่ยวบินไปลงจังหวัดภูเก็ต จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดพังงา ระยะทางประมาณ 58 กิโลเมตร หรือเทียวบินไปจ้งหวัดระนอง จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดพังงา โดยใช้เวลาเดินทางต่อประมาณ 3 ชั่วโมง 
ลักษณะภูมิประเทศ
     ลักษณะภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ทิศเหนือ จดพื้นที่ป่าชายเลนในท้องที่อำเภอเมืองพังงา ทิศใต้ จะทะเลเขตอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และเขตทะเลจังหวัดภูเก็ต ทิศตะวันออก จดทะเลเขตท้องที่จังหวัดกระบี่ และทิศตะวันตก จดพื้นที่ป่าชายเลน และที่ชายทะเลท้องที่อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ลักษณะเป็นภูเขาหินตะกอน หินแปรสลับอยู่เป็นแนวยาว มีภูเขาหินปูนแทรกโผล่เป็นหย่อมๆ กระจายอยู่ทั่วไป สภาพธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมทำให้เกิดเป็น โพรง ถ้ำ การยุบตัวของแผ่นดินทางทิศตะวันตก ทำให้เกิดเป็นชายฝั่งขรุขระ เว้าๆ แหว่งๆ เกิดเป็นอ่าวและเกาะ ทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีอุณหภูมิเฉลี่ย 26 - 28 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีประมาณ 3,500 มิลลิเมตร
ลักษณะภูมิอากาศ
     ลักษณะภูมิอากาศของบริเวณอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ขึ้นอยู่กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงฝนตกหนักมากระหว่างฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม มีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดประจำ บางครั้งอาจถึงเดือนเมษายน ปกติบริเวณอ่าวพังงา จะมีทัศนวิสัยที่ดีมาก เว้นแต่ในช่วงที่มีฝนตกชุก คลื่นลมในทะเล มีคลื่นปานกลางถึงมีคลื่นหนักระหว่างฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทะเลเงียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย เว้นเดือนพฤศจิกายน มีคลื่นเล็กน้อย – ปานกลาง บางครั้งอาจมีคลื่นหนัก – หนักมาก
พืชพันธุ์และสัตว์ป่า
     พันธุ์พืช ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ปรากฏว่าสังคมพืชแตกต่างไปตามลักษณะภูมิประเทศลักษณะดินและหิน ความแปรผันของการขึ้นลงของน้ำทะเล กระแสน้ำตลอดจนกิจกรรมของมนุษย์ที่เข้าไปรบกวนสภาพธรรมชาติ จำแนกออกได้เป็น 5 ประเภท 
1. ป่าชายเลน 
1.1. ป่าชายเลนบริเวณเขาหินปูน พบว่า มีชนิดพันธุ์ไม้ที่สำคัญในป่าชายเลนถึง 12 ชนิด 
ได้แก่ โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก ตะบูนขาว ตะบูนดำ ประสักแดง ถั่วขาว ถั่วดำ โปรง พังกาหัวสุม 
ลำพู ลำแพน รังกะแท้ แสมขาว นอกจากนี้ยังพบต้นจาก ซึ่งขึ้นอยู่บริเวณริมน้ำ หรือค่อนข้างเป็นดินเลน 
และเหงือกปลาหมอ ส่วนปรงทะเลพบน้อยมากบริเวณที่ป่าถูกทำลายเท่านั้น 
1.2 ป่าชายเลนบริเวณเขาหินเชลล์ และควอร์ทไซท์ มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญอยู่ 7 ชนิด คือ โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก ตะบูนขาว ประสักแดง ถั่วขาว ถั่วดำ โปรง สำหรับพันธุ์ไม้ชั้นล่างที่สำคัญคือ เหงือกปลาหมอขึ้นหนาแน่นบริเวณริมน้ำก็มี สำมะนา และหวายตะมอย 
1.3 ป่าชายเลนบริเวณเขาหินทราย พันธุ์ไม้ที่สำคัญในบริเวณนี้มีมากน้อยกว่า เนื่องจากสภาพดินเป็นทรายมากเกินไป นอกจากนี้ประกอบกับพื้นที่ได้รับอิทธิพลจากลมและกระแสน้ำอีกด้วย พันธุ์ไม้ที่สำคัญที่พบมี 5 ชนิด คือ โกงกางใบเล็ก โกงกางใบเล็ก ลำแพน แสม ตะบูนขาว และฝาด นอกจากนี้มักพบเสม็ด ในบริเวณที่ติดกับป่าบกซึ่งน้ำมีความเค็มค่อนข้างต่ำ 
2. ป่าบก ที่พบเป็นประเภทไม้ผลัดใบ ซึ่งจัดเป็นป่าดงดิบชื้น แบ่งได้ ดังนี้ 
2.1 ป่าบกที่ขึ้นบนพื้นที่เขาหินปูน พบอยู่กระจัดกระจายทั่วไป ตามเขาหินปูนบริเวณอ่าวพังงามี 2 ประเภท 
- ป่าที่ขึ้นอยู่บนบก พื้นที่ค่อนข้างเรียบและบริเวณที่เรียกว่า Karst ซึ่งเป็นบริเวณหุบเขามีพันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ ขี้หนอน เหรียง ตะเคียนหิน มะหาด สีเสียด ทังเขา ไทร จำปาเขา ขี้เหล็ก มะไฟ มะม่วงป่า ไม้นน สมอกานน สองกระดอง มะขาวป้อม ชะมวง ชุมแสง ยอป่า มะเดื่อ ปอเซ่ง เปล้า และชุมเห็ด สำหรับไม้ชั้นล่าง ได้แก่ เต่าร้าง เตย ลำเพ็ง ขิง ข่า ไผ่ป่า นอกจากนี้ยังมีพวกหญ้า ปาล์ม และว่านชนิดต่าง ๆ ด้วย 
- ป่าที่ขึ้นอยู่บนพื้นที่ค่อนข้างชื้นของหินปูน ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ที่มีขนาดเล็กเตี้ย ยกเว้นบริเวณซอกหินเท่านั้น ที่มีธาตุอาหารสูง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ตะเคียนทอง เขากวาง กาหยี มะกอก เขา ตะแบก 
2.2 ป่าที่ขึ้นอยู่บริเวณพื้นที่เขาหินเชลล์และควอทไซท์ พบว่ามีพันธุ์ไม้ขึ้นค่อนข้างหนาแน่นมีการปกคลุมของเรือนยอด ประมาณ 70 – 90 % จะพบไม้ยางนาขึ้นอยู่กระจัดกระจาย และยังพบพันธุ์ไม้ที่สำคัญคือ มังตาล พังกา ไม้ทังคาย ส่วนพืชชั้นล่างก็พบพวก ไผ่ป่า หญ้าพังเหร 
3. สังคมพืชน้ำ 
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่น้ำ ดังนั้นสังคมพืชน้ำจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของสังคมพืชน้ำ โดยเฉพาะสาหร่าย จะขึ้นอยู่ตามต้นหรือรากของต้นแสม โกงกาง หรือขึ้นอยู่บริเวณชายหาดตามผิวดิน อาจจะเกาะตามหินหรือเปลือกหอย ซึ่งสาหร่ายก็แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ สาหร่ายสีน้ำตาล สีเขียว สีแดง และนอกจากนี้ยังพบพวกหญ้าทะเล แพลงตอน อีกด้วย ซึ่งจะมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลในด้านการเป็นอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัยหรือวางไข่ของสัตว์น้ำนานาชนิด 
- พันธุ์พืชหายาก ในที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงามีกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองพังงา ซึ่งพบได้ยาก โดยจะขึ้นอยู่บริเวณตามหน้าผา ซอกหินสูง บนเขาหินปูน ในพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 100 เมตร ดอกเป็นดอกเดี่ยว ก้านดอกตั้งตรง มีจนสั้นปกคลุมเมื่อดอกบานเต็มที่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 – 8 ซม. มีกระเปาะสีนวลขาว จะออกดอกประมาณเดือน เมษายน - สิงหาคม และพฤศจิกายน - ธันวาคม 
พันธุ์สัตว์ 
ในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา มีสัตว์อยู่หลายชนิด ทั้งสัตว์น้ำ สัตว์บก และสัตว์ปีก แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีมากถึง 27 ชนิด ได้แก่ ลิงแสม ชะนี ค่างแว่นถิ่นใต้ กระรอกปลายหางดำ เลียงผา กระจ้อน นากใหญ่ขนเรียบ หมูเหม็นหรือสาโท กระแตธรรมดา ลิ่นหางยาว หนูท้องขาว หนูหริ่ง นากหางยาว เป็นต้น 
2. นก พบจำนวน 120 ชนิด ได้แก่ นกยางเขียว เหยี่ยวแดง นกออก นกหัวโตพันธุ์มลายู นกเปล้าคอสีม่วง นกบั้งรอกเล็กท้องเทา นกนางแอ่นกินรัง นกกระเด็นน้อยธรรมดา นกโกงกางหัวโต นกขมิ้นหัวดำเล็ก เป็นต้น 
3. สัตว์เลื้อยคลาน พบทั้งสิ้น 26 ชนิด ได้แก่ เต่าหับ เต่าแดงหรือเต่าใบไม้ เต่าดำหรือเต่าแก้มขาว จิ้งจกหางหยาบ กิ้งก่าบินปีกสีส้ม กิ้งก่าแก้ว แย้ เหี้ย ตะกวดหรือแลน จิ้งเหลนบ้าน จิ้งเหลนต้นไม้ งูทางมะพร้าว งูปล้องหรืองูตามธาร งูสร้อยเหลือง งูปากกว้างน้ำเค็ม งูลายสาบดำขาว งูลายสายคอแดง เป็นต้น 
4. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก พบ 4 ชนิด ได้แก่ กบน้ำเค็ม หรือกบน้ำกร่อย กบหนอง กบนาหรือกบเนื้อ และเขียดตะปาด 
5. ปลา ประกอบด้วยปลาทะเลนานาชนิดตามบริเวณป่าชายเลน ปากน้ำทะเลและพื้นน้ำทะเล เท่าที่สังเกตพบมี ปลาฉลาม ปลากระเบน ปลาไหลทะเล ปลาจาระเม็ด ปลาเก๋า ปลากระบอก ปลากระพง ปลาตีน ปลาดุกทะเล และปลาที่อาศัยอยู่ในบริเวณแห่งปะการังหลายชนิด เช่น ปลาในสกุลปลาผีเสื้อ และปลามีค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น ปลาในสกุลปลาทู 
6. สัตว์ประเภทอื่น ๆ ที่มีจำนวนมาก นอกจากสัตว์ป่าและปลาหลายชนิดต่างๆ ที่กล่าวมา ยังมีสัตว์น้ำที่สำคัญและมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และทางด้านนันทนาการ ได้แก่ สัตว์ประเภทกุ้ง หอย และ สัตว์ชั้นต่ำ ประเภทไม่มีกระดูกสันหลัง จำพวกปะการังอีกหลายชนิด เท่าที่พบในบริเวณอ่าวพังงา ได้แก่ ปะการังหนาม ปะการังพุ่มไม้ ปะการังเขากวาง นอกจากนี้ยังพบกุ้งอยู่ประมาณ 14 ชนิดอีกด้วยได้แก่ กุ้งแชบ๊วย กุ้งกุลาลาย กุ้งหางเหลืองสีฟ้า กุ้งตะกวด กุ้งตะเข็บหรือกุ้งลาย กุ้งรู กุ้งตะเข็บมี 2 ชนิด คือ กุ้งเคย และกุ้งกระต่อม เป็นต้น
หมายเหตุ
     ท่านสามารถจองที่พักได้ด้วยตนเองผ่านทางอินเตอร์เน็ต www.dnp.go.th ของกรมป่าไม้เท่านั้น (กรมไม่มีตัวแทนการจองที่พักกับภาคเอกชนรายใดทั้งสิ้น) จองล่วงหน้าได้ 60 วัน จองต่อเนื่องได้ครั้งละ 3 วัน กำหนดชำระเงินภายใน 2 วันทำการ ณ เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศเท่านั้น หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ทำการจองให้โดยโทรมาที่ 0 2562 0760 หรือติดต่อจุดจองที่พักในส่วนภูมิภาค

Powered by MakeWebEasy.com