อุทยานแห่งชาติเขานัน

Last updated: Oct 27, 2011  |  801 จำนวนผู้เข้าชม  |  ภาคใต้>> นครศรีธรรมราช

อุทยานแห่งชาติเขานัน

 
เรื่องเล่าอุทยาน
     อุทยานแห่งชาติเขานัน มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่กิ่งอำเภอนบพิตำ อำเภอท่าศาลา และอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นเทือกเขาสูงทอดยาวตามแนวเหนือ-ใต้ สลับซับซ้อน โดยเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขานครศรีธรรมราช สภาพป่าเป็นป่าดงดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช และประกอบไปด้วย พันธุ์ไม้ที่สำคัญ และมีค่า มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกสุนันทา (น้ำตกเขานัน) น้ำตกกรุงนาง น้ำตกคลองเผียน ถ้ำกรุงนาง น้ำตกเขาใด เป็นต้น มีเนื้อที่ประมาณ 272,500 ไร่ หรือ 436 ตารางกิโลเมตร
รายละเอียด
ตั้งอยู่ที่  อุทยานแห่งชาติเขานัน ตู้ ปณ. 51  อ. เมืองนครศรีธรรมราช  จ. นครศรีธรรมราช   80000
โทรศัพท์ 081-891 - 3901   
โทรสาร -
อีเมล  reserve@dnp.go.th
อัตราค่บริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติ
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท,เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท,เด็ก 100 บาท
อัตราค่านำทาง
เที่ยวได้ตลอดทั้งปี
กำหนดปิดของทุกปี
ไม่มี
บริเวณที่ปิดการท่องเที่ยว  -
สิ่งอำนวยความสะดวก
ที่จอดรถ มีที่จอดรถให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
บริการอาหาร มีร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว
ร้านขายเครื่องดื่ม -
บ้านพัก -
ลานกางเต็นท์
อุทยานแห่งชาติจัดเตรียมสถานที่กางเต็นท์และเต็นท์ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว การสำรองที่พักเต็นท์สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่พักเต็นท์ได้กับอุทยานแห่งชาติโดยตรง
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาขอรับบริการข้อมูลได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 8.00 - 16.30 น.
ห้องน้ำชายหญิง มี
กิจกรรม
     ชมพรรณไม้, แค้มป์ปิ้ง, เดินป่าระยะไกล, เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา
การเดินทาง
รถยนต์
     จากกรุงเทพฯ ถึง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ผ่านอำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอดอนสัก เข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผ่านอำเภอขนอม อำเภอสิชล ถึงสี่แยกบ้านกลาย อำเภอท่าศาลา หลักกิโลเมตรที่ 110 แล้วเลี้ยวขวาไปทางบ้านปากเจา ระยะทาง 15 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขานัน รวมระยะทาง 744 กิโลลเมตร
เรือ
-
รถโดยสารประจำทาง
-
รถไฟ
-
เครื่องบิน
-
ลักษณะภูมิประเทศ
     สภาพทั่วไปเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 60 เมตร จนถึง 1,438 เมตร พืชพันธุ์ไม้ส่วนใหญ่จะเป็นสังคมพืชป่าดงดิบชื้น (Tropical Rain Forest)
ลักษณะภูมิอากาศ
     สภาพภูมิอากาศมีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี ทำให้มีความชื้นและปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสูง
พืชพันธุ์และสัตว์ป่า
     พันธุ์ไม้ที่พบเห็นทั่วไป เช่น หลุมพอ (Intsia palembanica) ตะเคียนทอง (Hopea odorata) ไข่เขียว (Parashorea stellata)ตะเคียนทราย (Shorea gratissima) กระบากดำ (Shorea ferinosa) กระบากขาว(Anisoptera coatapa) เทพทาโร(Cinnanomum porrectun) แดงเขา(Eugenia rhomboidea) เสียดช่อ (Hertiera sumatrana) จำปีป่า (Michelia champaca) 
ยมป่า (Ailanthus triphysa) สุเหรียญ (Toona tebrifuga) สะตอ (Parkia speciosa) ประ (Elateriospermum tapos) คอแลน (Xerospermum intermedium) 
     1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammals) มีไม่น้อยกว่า 59 ชนิด เช่น เลียงผา (Capricornis sumatraensis) สมเสร็จ (Tapicus indicus) ช้างป่า (Elephas maximus) หมูป่า (Sus scrofa) กวางป่า (Cervus unicolor) พังพอนธรรมดา (H. javanicus) อีเห็นธรรมดา (Paradoxurus hermaphroditus) หมีขอ (Arctictis binturong) เม่นธรรมดา (Hystria brachyura) กระรอกบินใหญ่สีดำ (Aeromys stephromelas) พญากระรอกดำ (Ratufa bicolor) ชะนีธรรมดา (Hylobates lar) บ่างหรือพุงจง (Cynocephalus variegates) กระแตธรรมดา (Tupaia glis) เสือไฟ (Catopuma temminkii) 
     2. นก(Avian fauna) มีไม่น้อยกว่า 56 ชนิด เช่น นกหว้า (Argusianus argus) นกแว่นสีน้ำตาล(Polyplectron malaceuse) นกกก (Buceros bicomis) ไก่ป่า (Gallus galus) 
นกเขาเปล้าธรรมดา (Treron curoirostra) นกเขาเขียว (Chaloophaps indica) นกกระปูดใหญ่ (Centropus sinensis) นกเค้ากู่ (Otus lempiji) นกเค้าแมว (Otus sumia) นกกระเต้นอกขาว (Haleyon smymensis) นกโพระดกคอสีฟ้า (Megalaima incognita) นกปรอดทอง (Pyenonotus atriceps) นกปรอดเหลือง(P. melanicterus) นกปรอดเล็กท้องสีเทา (P. erythropthalmus) นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ (Dicrurus paradisseus) นกเขียวคราม (lrena puella) นกกา (Corvus macrorhynchos) นกกางเขนดง (Copsychus malabaricus) นกจาบคาหัวสีส้ม (Merops leschenaulti) เหยี่ยวรุ้ง (Spilorinis cheela) นกกินปลีหางยาวเขียว (Aethopyga nipalemsisi australis) 
     3. สัตว์เลื้อยคลาน(Reptiles) ไม่น้อยกว่า 22 ชนิด เช่น ตะพาบแก้มแดง (Trionyx subplanus ) เต่าหวาย (Heosemys grandis) ตะกวด (V.bengalensis) เหี้ย (V. salvator) กิ้งก่าบิน (Draco spp.) จิ้งเหลนบ้าน (mabuya multifasciata) งูหลามปากเป็ด (Python curtus) งูเขียวหัวจิ้งจก (Ahaetulla prasina) งูจงอาง (Ophiophajus hammah) งูเห่า (Naja naja) 
     4. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibians) มีไม่น้อยกว่า 9 ชนิด เช่น อึ่งกลายหัวมน (Megophrys aceras) อึ่งอ่างบ้าน (Kaloula pulchra) กบทูด (Rana blythii) กบหนอง (Rana limnocharis) จงโคร่ง (Bufo aper) 
     5. ปลา (Fishes) มีไม่น้อยกว่า 7 ชนิด เช่น ปลาดุกลำพัน (Prophagours cataractgus) 
ปลาพลวง (Tor soro) ปลาซิวน้ำตก (Danio aequipinnatus) ปลาซิว (Danio regina) 
ปลาไส้ขม (Danio peninsulas) ปลากระทิง (Mastacembelus armatus) ปลาอีกอง (Puntius lateristriga
หมายเหตุ
     ท่านสามารถจองที่พักได้ด้วยตนเองผ่านทางอินเตอร์เน็ต www.dnp.go.th ของกรมป่าไม้เท่านั้น (กรมไม่มีตัวแทนการจองที่พักกับภาคเอกชนรายใดทั้งสิ้น) จองล่วงหน้าได้ 60 วัน จองต่อเนื่องได้ครั้งละ 3 วัน กำหนดชำระเงินภายใน 2 วันทำการ ณ เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศเท่านั้น หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ทำการจองให้โดยโทรมาที่ 0 2562 0760 หรือติดต่อจุดจองที่พักในส่วนภูมิภาค

Powered by MakeWebEasy.com