อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป

Last updated: Oct 27, 2011  |  1281 จำนวนผู้เข้าชม  |  ภาคใต้>> นราธิวาส

อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป

 
เรื่องเล่าอุทยาน
     อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป มีน้ำตกอันสวยงามมากมาย คือ“น้ำตกไอร์ซือดอร์” ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 28 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ มี่ความสวยงาม รวม 7 ชั้น มีทรัพยากรธรรมชาติทีสมบูรณ์ สภาพค่อนข้างสันโดษ เหมาะแก่การท่องเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมชาติ “น้ำตกไอร์ซือดอร์” ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 28 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ มี่ความสวยงาม รวม 7 ชั้น มีทรัพยากรธรรมชาติทีสมบูรณ์ สภาพค่อนข้างสันโดษ เหมาะแก่การท่องเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมชาติ “น้ำตกยากาบองอ” ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส อยู่ห่างจากน้ำตกไอร์ซือดอร์ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่สายน้ำสองสายไหลมาบรรจบกันมีความสวยงามมาก โดยเฉพาะในฤดูฝน มีความโดดเด่นของโขดหินที่เรียงรายตามสายลำธาร สภาพสันโดษ นอกจากนี้บริเวณใกล้กับน้ำตก มีแหล่งดูนกเงือก เหมาะแก่การท่องเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมชาติ และ การผจญภัย “น้ำตกซีโป” ตั้งอยู่ หมูที่ 3 ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
รายละเอียด
ตั้งอยู่ที่  อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป หมู่ 3 ต.เฉลิม อ. ระแงะ จ. นราธิวาส 96130 
โทรศัพท์
081-9572109
โทรสาร -
อีเมล  -
อัตราค่บริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติ
ไม่เสียค่าบริการ
อัตราค่านำทาง -
กำหนดปิดของทุกปี
เที่ยวได้ตลอดทั้งปี
บริเวณที่ปิดการท่องเที่ยว 
ไม่มี
สิ่งอำนวยความสะดวก
ที่จอดรถ
มีที่จอดรถให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
บริการอาหาร -
ร้านขายเครื่องดื่ม -
บ้านพัก -
ลานกางเต็นท์
อุทยานแห่งชาติจัดเตรียมสถานที่กางเต็นท์และเต็นท์ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว การสำรองที่พักเต็นท์สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่พักเต็นท์ได้กับอุทยานแห่งชาติโดยตรง
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาขอรับบริการข้อมูลได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 8.00 - 16.30 น.
ห้องน้ำชายหญิง มี
กิจกรรม
     เดินป่าศึกษาธรรมชาติ, เที่ยวน้ำตก, ชมทิวทัศน์
การเดินทาง
รถยนต์
     จากอำเภอระแงะ ผ่านตลาดตันหยงมัส ไปตามถนนโยธาธิการสายอำเภอระแงะ-ซากอ ประมาณ 2 กิโลเมตร แล้วเดินทางต่อตามถนน รพช.สายทาเนาะ-บาลูกา ผ่านหมู่บ้านบละแต บ้านบาตุบือซา บ้านปาเซ เข้าสู่หมู่บ้านซีโป รวมระยะทาง 6 กิโลเมตร จากหมู่บ้านซีโปเดินทางตามเส้นทางภายในหมู่บ้าน ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป
เรือ
-
รถโดยสารประจำทาง
-
รถไฟ
-
เครื่องบิน
-
ลักษณะภูมิประเทศ
     เป็นภูเขาสูงหลายลูกสลับซับซ้อน เรียงตัวจากทิศเหนือถึงทิศใต้มีความสูงชัน พื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ราบ ยอดเขาสูงสุดของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ คือ ยอดเขาแมะแต อาณาเขตทิศเหนือจดตำบลลาโล๊ะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ทิศใต้จดตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ทิศตะวันออกจดตำบลเฉลิม ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ และทิศตะวันตกจด ตำบลตะมะยุง ตำบลซากอ ตำบลศรีบรรพต ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 
ลักษณะภูมิอากาศ
     จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน แบ่งฤดูกาลได้ 2 ฤดูกาล ได้แก่ฤดูฝน ( ประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนมกราคม) และฤดูร้อนหรือฤดูแล้ง ( ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,300 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด 86.28 %
พืชพันธุ์และสัตว์ป่า
     สภาพป่าของอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป โดยทั่วๆ ไปค่อนข้างสมบูรณ์ เป็นป่าดงดิบชื้น มีไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมโดยทั่วไป สภาพป่าตอนบนตลอดแนวเทือกเขา อยู่ในสภาพที่ดีเขียวชอุ่มตลอดปี ชนิดไม้ที่สำคัญ ได้แก่ หลุมพอ ยาง ตะเคียนทอง และตะเคียนชนิดต่างๆ เป็นต้น 
     เนื่องจากพื้นที่ป่าของอุทยานแห่งชาติเป็นป่าดงดิบชื้นมีฝนตกตลอดปี จึงมีสัตว์ป่าชนิดต่างๆ อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งประกอบด้วย ลิง ค่าง เก้ง กระจง กวางป่า เม่น นางอาย ชะมด พญากระรอก นกเงือก นกขุนทอง เหยี่ยว นกดุเหว่าผา สังคมพืชในพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ เป็นสังคมพืชของป่าดงดิบชื้น เป็นสังคมพืชที่อุดมสมบูรณ์ เนื่องจากดินมีความชุ่มชื้นสูง พันธุ์ไม้เด่นและมีค่าทางเศรษฐกิจได้แก่ไม้ในตระกูลยาง ( Ditero cappaceae) เช่น ไม้ตะเคียนชันตาแมว ไม้สยา ไม้หลุมพอ ยางนา ยางยูง และอื่นๆ ไม้ตระกุลปาล์มได้แก่ หวายต่างๆ หมากต่างๆ กะพ้อชนิดต่างๆ ไม้พื้นล่างจำพวกเฟิร์น เช่นเฟิร์นมหาสดำ ปรงเขา กระเช้าสีดา นอกจากนี้ยังพบว่านหางช้าง (ว่านเพชรหึง) เป็นพืชตระกูลกล้วยไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอีกด้วย 
     เนื่องจากพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติฯ เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนสภาพป่าเป็นป่าดงดิบชื้น ที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงพบสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลายชนิด อาทิเช่น ช้างป่า หมู่ป่า กระจง เม่น ค่าง ลิงแสม ลิงกัง สัตว์เลื้อยคลานได้แก่ งู เต่า ชนิดต่างๆ และยังพบสัตว์ปีกชนิดต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นนกประจำถิ่น ได้แก่ นกโพระดก นกเขียวคราม นกเขียวก้านตอง นกแซงแซว นกฮูก นกเค้าแมว นกหว้า นกบินหลาดง นกกระทาทุ่ง นกขมิ้น ไก่ป่า และนกเงือกซึ่งเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ จากสำรวจพบจำนวน 7 ชนิด ได้แก่ นกเงือกหัวหงอก นกเงือกกรามช้าง นกเงือกหัวแรด นกกก นกแก๊ก และนกเงือกปากย่น นับได้ว่าเป็นดัชนีที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าอุทยานแห่งชาติฯ ได้เป็นอย่างดี
หมายเหตุ
     ท่านสามารถจองที่พักได้ด้วยตนเองผ่านทางอินเตอร์เน็ต www.dnp.go.th ของกรมป่าไม้เท่านั้น (กรมไม่มีตัวแทนการจองที่พักกับภาคเอกชนรายใดทั้งสิ้น) จองล่วงหน้าได้ 60 วัน จองต่อเนื่องได้ครั้งละ 3 วัน กำหนดชำระเงินภายใน 2 วันทำการ ณ เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศเท่านั้น หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ทำการจองให้โดยโทรมาที่ 0 2562 0760 หรือติดต่อจุดจองที่พักในส่วนภูมิภาค

Powered by MakeWebEasy.com