อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

Last updated: Oct 27, 2011  |  698 จำนวนผู้เข้าชม  |  ภาคใต้>> ระนอง

อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

 
เรื่องเล่าอุทยาน
      น้ำตกหงาว นับได้ว่าเป็นน้ำตกคู่เมืองระนอง เพราะทุกคนที่เดินทางผ่านตัวเมืองระนองจะต้องเห็นสายน้ำสีขาวของน้ำตกหงาวที่ไหลตกลงมาจากหน้าผาสูง อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 417,500 ไร่ หรือ 668 ตารางกิโลเมตร อยู่ในอำเภอเมือง อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง และอำเภอพะโต๊ะ อำเภอทุ่งตะโก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนทอดตัวยาวระหว่างสองจังหวัด มีสันเขานมสาวเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดระนองกับจังหวัดชุมพร 
รายละเอียด
ตั้งอยู่ที่  76/5 หมู่ที่ 1 ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทรศัพท์ 077-848-181
โทรสาร 077-813-850   
อีเมล  reserve@dnp.go.th
อัตราค่บริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติ
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท, เด็ก 10 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท, เด็ก 50 บาท
อัตราค่านำทาง
-
กำหนดปิดของทุกปี
เที่ยวได้ตลอดทั้งปี
บริเวณที่ปิดการท่องเที่ยว  ไม่มี
สิ่งอำนวยความสะดวก
ที่จอดรถ มีที่จอดรถให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
บริการอาหาร มีร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว
ร้านขายเครื่องดื่ม มีร้านขายเครื่องดื่ม / กาแฟ ไว้บริการนักท่องเที่ยว
บ้านพัก มีบ้านพักให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
ลานกางเต็นท์
อุทยานแห่งชาติจัดเตรียมสถานที่กางเต็นท์และเต็นท์ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว การสำรองที่พักเต็นท์สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่พักเต็นท์ได้กับอุทยานแห่งชาติโดยตรง
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาขอรับบริการข้อมูลได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 8.00 - 16.30 น.
ห้องน้ำชายหญิง มี
กิจกรรม
     อาบน้ำแร่, ชมพรรณไม้, เดินป่าศึกษาธรรมชาติ, เที่ยวน้ำตก, ชมทิวทัศน์
การเดินทาง
รถยนต์
     การเดินทางคมนาคมสะดวกสบาย การเดินทางจากตัวเมืองไปตามถนนเพชรเกษม (เส้นทางระนอง – ภูเก็ต) ประมาณ 13 กิโลเมตร ฝั่งซ้ายตรงข้ามภูเขาหญ้า แยกเข้าไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร
เรือ
-
รถโดยสารประจำทาง
-
รถไฟ
-
เครื่องบิน
-
ลักษณะภูมิประเทศ
     พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว เป็นพื้นที่ต้นน้ำมีลักษณะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีที่ราบน้อยมาก วางตัวยาวตามแนวเหนือ-ใต้ ประกอบด้วยเขาแดน เขานมสาว ที่สูงที่สุดคือ ยอดเขานมสาว มีความสูง 1,089 เมตร จากระดับน้ำทะเล สันเขาที่เป็นแนวยาวนี้แบ่งเขตจังหวัดระนองกับจังหวัดชุมพรและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ เช่น คลองสวี คลองเพรา คลองตะโก และคลองหลังสวนในจังหวัดชุมพร คลองละอุ่น คลองระวิ คลองหาดส้มแป้น คลองบางริ้น คลองหงาว และคลองราชกรูดในจังหวัดระนอง ลักษณะของดินในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ส่วนใหญ่เป็นดินชุดที่ 26 ลักษณะดินร่วน เหนียวแดง พื้นที่เป็นภูเขาสูง ลักษณะดินอยู่ในชุดที่ 53, 54 (ข้อมูลจากสถานีพัฒนาที่ดิน) ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนเหนียว ดังนั้นในบริเวณที่เป็นภูเขาสูงหรือพื้นที่ที่มีความลาดชัน จึงมีความเสี่ยง ต่อการเกิดดินเลื่อนไหล (Erosion) สูง
ลักษณะภูมิอากาศ
     อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวอยู่ในเขตมรสุม จะมีฝนตกชุกระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม เหมาะกับการถ่ายภาพน้ำตกและชมปูเจ้าฟ้า สำหรับช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนเมษายน จะไม่ค่อยมี ฝนตก อากาศไม่ร้อนมากเหมาะกับการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง
พืชพันธุ์และสัตว์ป่า
 
ทรัพยากรธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว 
สภาพป่าในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว เป็นป่าดิบชื้น มีต้นไม้ใหญ่ ไม้มีค่าและไม้พื้นล่างขึ้นอยู่หนาแน่นที่สำคัญ ได้แก่ พญาไม้ ตะเคียนทอง หลุมพอ จำปา ยาง ยูง บุนนาค ตะแบก อินทนิล มังตาล กระบาก ตาเสือ ตะเคียนทราย สมพง พิกุลป่า มะม่วงป่า ไข่เขียว ฯลฯ พืชพื้นล่างและพืชอิงอาศัยได้แก่ หวาย ระกำ ไผ่ เฟิน โกมาซุม และบัวผุด เป็นต้น 
1.1 ป่าไม้และสัตว์ป่า 
(1) ประเภทป่า สภาพป่าในอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวเกือบทั้งหมดเป็นป่าดิบชื้น คิดเป็นร้อยละ 99.8 ของพื้นที่ทั้งหมด มีป่าหญ้าบริเวณยอดเขาน้ำตกหงาว และทิวเขาด้านทิศใต้ลงมา เป็นหย่อมๆ มีเนื้อที่รวมประมาณ 853ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 ของพื้นที่ทั้งหมด 
(2) ลักษณะเด่นของพื้นที่ ลักษณะโดยทั่วไปเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนน้อยมาก เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ เป็นจุดกำเนิดห้วย คลอง ที่สำคัญๆ ทั้งในเขตจังหวัดชุมพร และระนอง มีพื้นที่ Sensitive ต่อระบบนิเวศ หลายจุด เช่น น้ำตกหงาว น้ำตกคลองเพรา น้ำตกบางริ้น น้ำตกเหวม่วง น้ำตกเหวพร้าว ฯลฯ คลองตะโก คลองเพรา คลองปังหวาน คลองอา คลองอเนก คลองพระ คลองแย คลองทับขอน ในจังหวัดชุมพร คลองบางแก้ว คลองละอุ่น คลองระวิ คลองหาดส้มแป้น คลองบางริ้น คลองหงาว และคลองราชกรูด ในจังหวัดระนอง ป่าหญ้าและผาหินในอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวแลทิวเขาด้านทิศใต้ลงมา 
(3) พันธุ์ไม้ มีไม้มีค่าที่สำคัญๆ เช่น พญาไม้ ตะเคียนทอง หลุมพอ จำปา ยาง ยูง บุนนาค ตะแบก อินทนิล ตะเคียนทราย มะม่วงป่า ไข่เขียว รักเขา ฯลฯ ชนิดพันธุ์ไม้พื้นล่างที่พบ เช่น หวายชนิดต่างๆ ไม้ไผ่ เฟิร์น กล้วยป่า ฯลฯ 
(4) สัตว์ป่า มีช้างป่า 2 โขลง โขลงหนึ่ง 11 ตัว อีกโขลงหนึ่ง 7 ตัว อาศัยอยู่ในป่าพะโต๊ะ ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว สัตว์ป่าอื่นๆที่อาศัยอยู่ เช่น สมเสร็จ กระทิง หมี เก้ง ลิง ค่าง หมูป่า เลียงผา กระรอก งูเห่า งูจงอาง งูเหลือม เต่า ตะพาบน้ำ นกหว้า นกกาฮัง นกเงือก นกกางเขน นกเขา นกแซงแซว นกขุนทอง นกกระราง นกขมิ้น นกกระจาบ ไก่ป่า ฯลฯ 
(5) อื่นๆ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว มีสัตว์เฉพาะถิ่นที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงที่ทราบกันทั่วไปอีกอย่างหนึ่ง นั่นคือ มีการค้นพบ “ปูเจ้าฟ้า” (Phricotelphusa Sirindhon Naijanetr) ปูน้ำตกชนิดใหม่ของโลก พบครั้งแรกที่บริเวณน้ำตกหงาว จังหวัดระนอง 
1.2 ทรัพยากรอื่น 
มีแหล่งดีบุกและดินขาว ในท้องที่ตำบลหาดส้มแป้น ตำบลบางริ้น ตำบลหงาว และตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 
1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับดิน 
ลักษณะของดินในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ส่วนใหญ่เป็นดินกลุ่มชุดที่ 26 ลักษณะดิน เป็นดินร่วนเหนียว สีแดง พื้นที่ที่เป็นภูเขาสูง ลักษณะดินอยู่ในกลุ่มชุดที่ 5,354 (ข้อมูลจากสถานีพัฒนาที่ดิน) โดยที่ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนเหนียว ดังนั้นในบริเวณที่เป็นภูเขาสูงหรือพื้นที่ลาดชันจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิด Erosion สูง 
หมายเหตุ
     ท่านสามารถจองที่พักได้ด้วยตนเองผ่านทางอินเตอร์เน็ต www.dnp.go.th ของกรมป่าไม้เท่านั้น (กรมไม่มีตัวแทนการจองที่พักกับภาคเอกชนรายใดทั้งสิ้น) จองล่วงหน้าได้ 60 วัน จองต่อเนื่องได้ครั้งละ 3 วัน กำหนดชำระเงินภายใน 2 วันทำการ ณ เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศเท่านั้น หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ทำการจองให้โดยโทรมาที่ 0 2562 0760 หรือติดต่อจุดจองที่พักในส่วนภูมิภาค

Powered by MakeWebEasy.com