อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

Last updated: Oct 27, 2011  |  740 จำนวนผู้เข้าชม  |  ภาคใต้>> สตูล

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

 
เรื่องเล่าอุทยาน
     อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอควนโดน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ติดชายแดนประเทศไทย กับประเทศมาเลเซีย ทะเลบันเป็นชื่อของบึงน้ำจืดขนาด ใหญ่เนื้อที่ประมาณ 125 ไร่ กลางหุบเขาจีนและเขามดแดง ซึ่งเข้าใจว่าเกิดขึ้นจากการยุบตัวของพื้นดิน น้ำในบึงเกิดจากต้นน้ำที่ออกมาจากผนังเขา บริเวณโดยรอบประกอบด้วยป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ ภูเขาสูงสลับ ซับซ้อน น้ำตก ถ้ำ และธรรมชาติที่ส่วยงามยิ่ง อุทยานแห่งชาติทะเลบันมีเนื้อที่ประมาณ 196 ตารางกิโลเมตร หรือ 122,500 ไร่
รายละเอียด
ตั้งอยู่ที่ 
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน หมู่ที่ 4 ถนนสมันตรัฐวิถี ต.วังประจัน อ. ควนโดน จ. สตูล 91160
โทรศัพท์ 083-533-1710 
โทรสาร 074- 750- 390  
อีเมล  thalebansatun@hotmail.com
อัตราค่บริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติ
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท, เด็ก 100 บาท
อัตราค่านำทาง
-
กำหนดปิดของทุกปี
เที่ยวได้ตลอดทั้งปี
บริเวณที่ปิดการท่องเที่ยว 
ไม่มี
สิ่งอำนวยความสะดวก
ที่จอดรถ มีที่จอดรถให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ลานจอดรถขนาด 900 ตารางเมตร
บริการอาหาร  
ร้านขายเครื่องดื่ม -
บ้านพัก มีบ้านพักให้บริการแก่นักท่องเที่ยว มีอาหารตามสั่งเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว ไว้บริการ
ลานกางเต็นท์
อุทยานแห่งชาติจัดเตรียมสถานที่กางเต็นท์และเต็นท์ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว การสำรองที่พักเต็นท์สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่พักเต็นท์ได้กับอุทยานแห่งชาติโดยตรง
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 2 แห่ง บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ร้านอาหารและนิทรรศการ
ห้องน้ำชายหญิง มี
กิจกรรม
     เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา,พายเรือแคนู/คยัค,ชมพรรณไม้,ชมทิวทัศน์,ดูนก,เดินป่าศึกษาธรรมชาติ,
ขี่จักรยานศึกษาธรรมชาติ,ส่องสัตว์,แค้มป์ปิ้ง
การเดินทาง
รถยนต์
     จากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดสตูล โดยใช้ทางหลวงสายเพชรเกษม ผ่านจังหวัดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี เข้าสู่เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ถึงอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แยกเข้าถนนหมายเลข 406 ผ่านอำเภอควนกาหลง เข้าสู่อำเภอควนโดน ถึงทางแยกเข้าตำบลวังประจัน ตามถนนสาย เขตแดนไทย-มาเลเซีย ประมาณ 20 กิโลเมตร จะถึงอุทยานแห่งชาติทะเลบัน ระยะทางประมาณ 1,100 กิโลเมตร 
เรือ
-
รถโดยสารประจำทาง
     จากสถานีขนส่งสายใต้(ใหม่) จะมีรถประจำทางปรับอากาศ เดินทางไปจังหวัดทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 ชั่วโมง (ระยะทางประมาณ 1,100 กิโลเมตร) 
รถไฟ
จากกรุงเทพฯ เดินทางถึงสถานีหาดใหญ่ จากนั้นต่อรถโดยสารมายังจังหวัดสตูล หรือ รถตู้โดยสารหาดใหญ่-สตูล 
เครื่องบิน
จากท่าอากาศยานดอนเมือง หรือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปลงที่สนามบินหาดใหญ่ แล้วเดินทางต่อไปยังจังหวัดสตูล 
ลักษณะภูมิประเทศ
     อุทยานแห่งชาติทะเลบัน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีเนื้อที่ทั้งหมด 196 ตารางกิโลเมตร ทางด้านตะวันออกเป็นภูเขาหินแกรนิตและแกรโนไดโอไรต์ ลักษณะดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงจึงอุดมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้ที่ขึ้นอย่างหนาแน่น แต่จะมีการสึกกร่อนพังทะลายของดินได้ง่าย เนื่องจากมีความลาดชันสูง ส่วนทางตะวันตก มีลักษณะเป็นเทือกเขาหินปูนที่ยังไม่มีการสลายตัว หินดินดานและหินควอร์ตไซต์ แต่เนื่องจากปัจจัยทางธรรมชาติของน้ำใต้ดิน ทำให้เกิดการกัดเซาะเป็นร่องรอยหรือรูโหว่ขนาดใหญ่ กลายเป็นถ้ำต่าง ๆ หลายแห่ง เช่น ถ้ำโตนดิน ถ้ำลอดปูยู นอกจากนี้การเกิดของบึงทะเลบันก็เช่นเดียวกัน ซึ่งเกิดจากการยุบตัวของโพรงถ้ำหินปูนใต้ดินระหว่างหุบเขายอดเขาสูงที่สุดของพื้นที่นี้ คือ เขาจีน สูงประมาณ 756 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
ลักษณะภูมิอากาศ
     ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป เนื่องจากจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมทะเลด้านตะวันตกของภาคใต้ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ฉะนั้นบริเวณภูมิภาคแถบนี้จึงได้บอิทธิพลเต็มที่จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดมาจากมหาสมุทรอินเดียในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เป็นระยะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อ่อนกำลัง ก็จะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จากประเทศจีนพัดเข้ามาแทนที่ แต่เนื่องจากจังหวัดสตูลอยู่ทางด้านตะวันตกของฝั่งทะเลและอยู่ปลายลม จึงไม่ค่อยได้รับอิทธิพลมากนักจากลมมรสุมนี้ อย่างไรก็ตามในระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ก็ยังคงมีฝนตกชุกอยู่ หลังจากนี้ไปฝนจะเริ่มน้อยลงตามลำดับ ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม เป็นช่วงที่มีอากาศแห้งแล้ง เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนกำลังลง และในเดือนกุมภาพันธ์จะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาแทนที่ เนื่องจากลมนี้พัดมาจากบริเวณความกดอากาศสูงในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นลมร้อนและชื้น ฉะนั้นในช่วงเดือนนี้จึงทำให้อุณหภูมิสุงขึ้นในระยะนี้จังหวัดสตูลจึงมีฝนตกน้อยกว่าระยะอื่นของปี จากสถิติสภาพภูมิอากาศของอุทยานแห่งชาติเลบัน ซึ่งทำการเก็บข้อมูลที่สถานีตรวจวัดอากาศ จังหวัดสตูลในเขตละติจูลที่ 6 องศา 39 ลิปดาเหนือและลองติจูดที่ 100 องศา 05 ลิปดาตะวันออกในช่วงระยะเวลา 13 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521-2533 อิทธิพลต่าง ๆ จกสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดฟดูกาล 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน อากาศจะร้อนมากในเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งมีอุณหภูมิและค่าการระบายค่อนข้างสูง มีระยะยาวนานของแสงแดดค่อนข้างสูง ส่วนฤดูฝนอย่างระหว่างเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน มีค่าความชื้นสัมพันธ์มาก 
จากข้อมูลภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศจังหวัดสตูล พอสรุปได้ดังนี้ 
1. อุณหภูมิ อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 27.5 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือเดือนเมษายน มีอุณหภูมิสูงถึง 38.9 องศาเซลเซียส และเดือนที่มีอุณหภูมิต่ำสุดคือ เดือน กุมภาพันธ์ 17 องศาเซลเซียส 
2. ความชื้นสัมพัทธ์ ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี 78 เปอร์เซ็นต์ สำหรับความความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ยจะเกิดในเดือนกันยายนและตุลาคม ซึ่งสูงถึง 95 เปอร์เซ็นต์ ส่วนความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดเฉลี่ยจะเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งมีเพียง 45 เปอร์เซ็นต์ 
3. ปริมาณน้ำฝน ประมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี 2204.9 มิลิเมตร เดือนที่มีปริมาณฝนตกน้อยที่สุดเดือนมกราคม วัดได้โดยเฉลี่ย 10.4 มิลลิเมตร 
พืชพันธุ์และสัตว์ป่า
     สภาพป่าไม้โดยทั่วไปเป็นป่าดิบชื้น ประมาณ 90% ของพื้นที่ นอกจากนั้นเป็นป่าเบญจพรรณ ป่าชายเลน สัตว์ป่ามีมากกว่า 400 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า 60 ชนิด นก 304 ชนิด สัตว์เลี้อยคลาน 40 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 20 ชนิด และสัตว์น้ำอีกหลายร้อยชนิด
หมายเหตุ
     ท่านสามารถจองที่พักได้ด้วยตนเองผ่านทางอินเตอร์เน็ต www.dnp.go.th ของกรมป่าไม้เท่านั้น (กรมไม่มีตัวแทนการจองที่พักกับภาคเอกชนรายใดทั้งสิ้น) จองล่วงหน้าได้ 60 วัน จองต่อเนื่องได้ครั้งละ 3 วัน กำหนดชำระเงินภายใน 2 วันทำการ ณ เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศเท่านั้น หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ทำการจองให้โดยโทรมาที่ 0 2562 0760 หรือติดต่อจุดจองที่พักในส่วนภูมิภาค

Powered by MakeWebEasy.com