อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น

Last updated: Oct 27, 2011  |  753 จำนวนผู้เข้าชม  |  ภาคใต้>> สุราษฏร์ธานี

อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น

 
เรื่องเล่าอุทยาน
     อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติปากคลองน้ำเฒ่า  อำเภอบ้านนาสาร อำเภอกาญจนดิษฐ์  และอำเภอเวียงสระ มีเนื้อที่ 265,625 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2534 เป็นป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ยาง ตะเคียน หลุมพอ เสียดช่อ  เคี่ยม และสะตอ บริเวณยอดเขาที่มีเมฆหมอกปกคลุมเกือบตลอดปี นอกจากนั้นยังมี ค่าย 180 และค่าย 357 ซึ่งเป็นค่ายพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในอดีต
รายละเอียด
ตั้งอยู่ที่ 
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ. สุราษฏร์ธานี 84120
โทรศัพท์
077-918-611 (VoIP), 077-344-633 (ถ้ำขมิ้น) 
โทรสาร -
อีเมล  tairomyen_np@yahoo.com
อัตราค่บริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติ
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท, เด็ก 100 บาท
อัตราค่านำทาง
15 ส.ค. - 30 พ.ย.
กำหนดปิดของทุกปี
เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกล เขาหนอง-สันเย็น และน้ำตกทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
บริเวณที่ปิดการท่องเที่ยว 
มีที่จอดรถให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
สิ่งอำนวยความสะดวก
ที่จอดรถ มีที่จอดรถให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
บริการอาหาร มีร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว
ร้านขายเครื่องดื่ม -
บ้านพัก
อุทยานแห่งชาติได้จัดเตรียมบ้านพักไว้ให้บริการในบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ จำนวน 2 หลัง, โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 8 มีบ้านพักนักท่องเที่ยวให้บริการ จำนวน 17 หลัง โดยติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน โทร.0 7734 4218
ลานกางเต็นท์
อุทยานแห่งชาติจัดเตรียมสถานที่กางเต็นท์และเต็นท์ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว การสำรองที่พักเต็นท์สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่พักเต็นท์ได้กับอุทยานแห่งชาติโดยตรง
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 2 แห่ง อยู่ที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ (น้ำตกดาดฟ้า) และโครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 8 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ สามารถเข้ามาขอรับบริการข้อมูลได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 8.00 - 16.30 น.
ห้องน้ำชายหญิง มี
กิจกรรม
     เดินป่าศึกษาธรรมชาติ, ชมพรรณไม้, ชมทิวทัศน์, แค้มป์ปิ้ง, เดินป่าระยะไกล, ดูนก, ดูผีเสื้อ, เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา
การเดินทาง
รถยนต์
     ด้วยรถยนต์ เส้นทางคมนาคมสะดวก อยู่ห่างจากตัวอำเภอบ้านนาสาร ประมาณ 8 กิโลเมตร จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปตามถนนสาย 4009(สุราษฎร์ธานี-นาสาร) 40 กิโลเมตร ถึงตลาดนาสาร เลี้ยวซ้ายตรงสามแยกเกรียงศักดิ์ ไปตามถนนพิชัยเดชะ - บ้านเหมืองทวด ประมาณ 8 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
เรือ
-
รถโดยสารประจำทาง
-
รถไฟ
-
เครื่องบิน
-
ลักษณะภูมิประเทศ
     อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ มีความยาวประมาณ 40 กิโลเมตร จากทิศเหนือในเขตอำเภอกาญจนคิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จรดทิศใต้ที่ต่อเนื่องกับพื้นที่ราษฎรในเขตอำเภอบ้านนาสาร และอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความสูงของพื้นที่เริ่มจากระดับที่ 200 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ทางด้านตะวันตกของพื้นที่และเริ่มลาดชันขึ้นรื่อย ๆ จนถึงด้านตะวันออกของพื้นที่มีลักษณะเป็นแนวสันเขา ความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 1,300 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งเป็นแนวสันปันน้ำที่แบ่งพื้นที่รับน้ำออกเป็นสองทางโดยผันน้ำลงสู่แม่น้ำตาปีด้านทิศตะวันตก และผันน้ำลงสู่ลำคลองต่าง ๆ ในพื้นที่รับน้ำ ด้านทิศตะวันออก ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน อำเภอท่าศาลา และอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช มียอดเขาหนองเป็นยอดเขาสูงสุดอยู่ทางตอนกลางของพื้นที่ และเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สูงประมาณ 1,530 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งเป็นต้นน้ำของคลองฉวาง คลองตาเพชร คลองกงเสียด และคลองลำพูน ในพื้นที่ด้านทิศตะวันตกมีภูเขาหินปูนกระจายอยู่บางส่วน โดยเฉพาะในเขตอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ลักษณะภูมิอากาศ
     สภาพภูมิอากาศแบ่งเป็น 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม และฤดูร้อน ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนเมษายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของพื้นที่ในแต่ละช่วงของปีเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนมีค่าเปลี่ยนแปลงจาก 25.0 องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคม จนถึ ง 27.9 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนเท่ากับ 34.6 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยรายเดือนเท่ากับ 20.3 องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์และมีค่าเฉลี่ยตลอดปีเท่ากับ 26.4 องศาเซลเซียส
พืชพันธุ์และสัตว์ป่า
     ป่าดิบชื้นเป็นสังคมพืชส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น โครงสร้างของป่ามีอยู่ 3 ระดับชั้นเรือนยอด 
เรือนยอดชั้นบนสูง 30-50 เมตร พันธุ์ไม้สำคัญที่พบได้แก่ ไม้ในวงค์ยาง ตะเคียนทอง ไข่เขียวตะเคียนทราย พะยอมทราย และหลุ่มพอ เรือนยอดไม้ชั้นสอง มีความสูงตั้งแต่ 15-30 เมตร พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ยางแรด ส้านขนเรือนยอดไม้ชั้นสามมีความสูงประมาณ 5-15 เมตร พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ชมพู่ป่า คอแลน ไฟกา และชก ไม้พื้นล่างประกอบด้วยพืชในวงศ์ขิงข่า หวายชนิดต่าง ๆ เช่น หวายกำพวน หวายแดง หวายเล็ก 
     สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ชนิดพันธุ์สัตว์ที่พบประเภทนี้ได้แก่ ช้าง สมเสร็จ ซึ่งเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ที่ยังหลงเหลืออยู่ สัตว์ขนาดกลางจำพวก เลียงผา หมีควาย แมวป่า ชะนี เก้งกระจง หมูป่า และสัตว์ขนาดเล็ก เช่น กระรอก อ้นเล็ก เม่นหางพวง และอีเห็นข้างลาย เป็นต้น 
     นก ชนิดพันธุ์ของนกที่พบเห็นโดยทั่วไปได้แก่ นกตะขาบทุ่ง นกกก เหยี่ยวรุ้ง นกกระปูดใหญ่ นกเงือกปากดำ นกเงือกหัวหงอก นกแซงแซวหางบ่วงเล็ก นกเขียวคราม นกตีทอง นกบั้งรอกแดง นกอีวาบตั๊กแตน นกหัวขวานแดงลาย นกหว้า และนกเขาเขียว เป็นต้น 
     สัตว์เลื้อยคลาน ที่พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ได้แก่ เต่าหวาย เต่านา เต่าหก เต่าเหลีอง ตะพาบแก้มแดง ตะกวด เหี้ย กิ้งก่าบินปีกสีส้ม กิ้งก่าบินคอดำ กิ้งก่าหัวแดง จิ้งเหลน ดินจุดดำ จิ้งเหลนบ้าน จิ้งจกหางแหลม ตุ๊กแกบ้าน และงูชนิดต่างๆ ได้แก่ งูสิงหางดำ งูเขียวหัวจิ้งจก งูเขียวบอน และงูเหลือม เป็นต้น 
     สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ส่วนใหญ่พบเห็นได้ง่ายในช่วงฤดูฝน ในช่วงหน้าแล้งมักหลบซ่อนหรือจำศีล ที่พบได้แก่ กบทูด กบหนองจงโคร่ง เขียดตะปาด เขียดจิก อึ่งกราย คางคกเล็ก และอึ่งอ่างบ้าน เป็นต้น
หมายเหตุ
     ท่านสามารถจองที่พักได้ด้วยตนเองผ่านทางอินเตอร์เน็ต www.dnp.go.th ของกรมป่าไม้เท่านั้น (กรมไม่มีตัวแทนการจองที่พักกับภาคเอกชนรายใดทั้งสิ้น) จองล่วงหน้าได้ 60 วัน จองต่อเนื่องได้ครั้งละ 3 วัน กำหนดชำระเงินภายใน 2 วันทำการ ณ เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศเท่านั้น หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ทำการจองให้โดยโทรมาที่ 0 2562 0760 หรือติดต่อจุดจองที่พักในส่วนภูมิภาค

Powered by MakeWebEasy.com