narumol

narumol

ผู้เยี่ยมชม

570000narumol@gmail.com

  ออกข้อสอบตรง+หนังสือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานกรมการพัฒนาชุมชน (370 อ่าน)

26 พ.ค. 2562 13:18

[size=12pt]

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (24 อัตรา) สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 22 เม.ย.- 13 พ.ค.62
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา
3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
5. ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
**ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://perdsobsure.blogspot.com/2019/04/24-22-13-62.html
**สนับสนุนโดย https://sites.google.com/site/khxsxbkrmphathnachumchn/hnangsux-sxb-nay-chang-yotha-ptibati-ngan-krm-kar-phathna-chumchn
**อัพเดทแนวข้อสอบใหม่ๆคลิก http://www.testbook-shop.com/b/181
**กดติดตามข่าวเปิดสอบที่นี่ https://www.facebook.com/Sheetchula-0929830054-1203008649711320/

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาชุมชน
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
2. ถาม-ตอบ ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 55-59
3. แผนพัฒนากรมพัฒนาชุมชน พ.ศ.2555-2559
4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
5. หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
7. ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
8. ระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2552
9. ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
10. ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
11. สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
12. แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการพัฒนาชุมชน
รายละเอียดวิชาที่ออกสอบประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540
3 สรุปข่าวเด่น ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบันการเมืองเศรษฐกิจและสังคม ชุดที่ 1
5 พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และทีแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
12 พรบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
13 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้าง 2560
14 แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
15 ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
16 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี

**แนวข้อสอบใหม่ คู่มือเตรียมสอบเอกสารติวด่วน
**เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย กระชับ มีเฉลยพร้อมอธิบาย
**เนื้อหาในหนังสืออัพเดททุกปี ไม่ต้องอ่านแบบเดา
**อ่านเข้าใจง่าย ครบ ตรงประเด็น ในเล่มเดียว อัดแน่นด้วยคุณภาพ
**รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ จากสนามจริง
**อ่านกระชับเวลา ไม่สับสนวุ่นวาย ออกชัวร์ๆ แม่นยำที่นี่ทีเดียว
**เนื้อหาประกอบด้วยจำนวน 200-250 หน้าแล้วแต่หน่วยงาน**
**หนังสือทางศูนย์ของเรามีทั้งเนื้อหาสรุป และแนวข้อสอบ สามารถสอบได้ทั้งข้อเขียน และข้อกา
**รวบรวมไว้ทั้งความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่งไว้ในเล่มเดียว

-------------------------------------------------------------------------
การเปิดสอบของหน่วยงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน การเตรียม
ความพร้อมในการสอบเข้ารับราชการและทำงานของหน่วยงาน ก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง
ดังนั้นการหาคู่มือเตรียมสอบก็เป็นกุญแจสำคัญเช่นกัน
แอดมินขอแนะนำคู่มือสอบแนวข้อสอบหน่วยงาน ใหม่ล่าสุด
รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ มีสรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบที่ออกบ่อยพร้อมเฉลย
// อัพเดทใหม่ล่าสุด // พร้อมอ่าน พร้อมสอบ //

-----------------------------------------------------------------------
[size=14pt]ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
-โทร: 084-6793300 (คุณนฤมล)
- Line ID : @gad1456w
[/size]


มี 3 แบบให้เลือก
1 File [ PDF ] สามารถปริ้นอ่านได้ จัดส่งทาง E-Mail ภายใน 1-3 ชม. ราคา 409 บาท
2 หนังสือ+MP3 ( พรบ.เพิ่มเติม) หรือ (แนวข้อสอบเด็ดๆ ) EMS รอรับ 1-3 วัน ราคา 799 บาท
3 หนังสือ+MP3 บรรยายแนวข้อสอบ สามารถฟังในรถหรือ CD ที่บ้านได้ เข้าใจง่ายสุดๆ ส่ง EMS ราคา 1,500 บาท

ชำระค่าสินค้าและบริการ
ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 100-2-69593-2
ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา
ธนาคารไทยพานิชย์ เลขบัญชี 160-4-03134-4
ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา
ธนาคารธนชาต เลขบัญชี 177-2-11838-9
ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 986-0-81782-0
ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา
ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 181-5-08058-3
ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา
พร้อมเพย์เบอร์โทร 0846793300 นส.นฤมล ค้อจันทา

**มีสรุปเนื้อหาทั้งหมด และรวบรวมแนวข้อสอบเด็ดๆ จำนวน 200-250 หน้า**
// รวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญ // รวมข้อสอบเด็ดๆ จากห้องสอบจริง //
** โปรดระวังพวกซื้อไป ขายต่อ ข้อมูลจะไม่อัพเดต !!!! **
**แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย อัพเดทใหม่ล่าสุด (ทุกปี) **
**ชุดติวพิเศษ บรรยายแนวข้อสอบ จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ**
*** ห้ามพลาด !! รวมแนวข้อสอบเด็ดๆ โดนๆ ***
** หนังสือสอบ คุณภาพ อ่านเพื่อเตรียมตัวสอบ **
***ข้อสอบ อัพเดทใหม่ รีวิวลูกค้า เพียบ !! ***
***สรุปเนื้อหา เด็ดๆ ข้อสอบ เด็ดๆ พิเศษเพื่อลูกค้าทุกท่าน***


-ผลงานลูกค้าที่สอบได้ที่ http://www.testbook-shop.com/b/3
- ติดตามข่าวเปิดสอบราชการ https://www.facebook.com/Sheetchula-0929830054-1203008649711320/
-คลิกเพื่อรับแนวข้อสอบ http://line.me/ti/p/%40gad1456w
[size=14pt]ขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆค่ะ
เป็นกำลังใจขอให้ลูกค้าสอบผ่านนะคะ
[/size]


[/size]

1.47.34.135, 1.47.34.135

narumol

narumol

ผู้เยี่ยมชม

570000narumol@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้