madoo

madoo

ผู้เยี่ยมชม

thai4563@gmail.com

  โหลดแนวข้อสอบ พนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (94 อ่าน)

2019-07-09 11:40

โหลดแนวข้อสอบ พนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพนฐานกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๖๕๔๖

- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ

- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

- แนวข้อสอบพนักงานธุรการ

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
https://xn--22ce0cug9cis2ae1ab3n4dl3j.blogspot.com/2017/02/blog-post.html

223.206.234.52, 223.206.234.52

madoo

madoo

ผู้เยี่ยมชม

thai4563@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com