madoo

madoo

ผู้เยี่ยมชม

thai4563@gmail.com

  โหลดแนวข้อสอบ บุคลากรสนับสนุนการสอน ปฏิบัติงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (198 อ่าน)

10 ก.ค. 2562 11:43

โหลดแนวข้อสอบ บุคลากรสนับสนุนการสอน ปฏิบัติงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล

- วิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

- แนวข้อสอบกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

- แนวข้อสอบงานพัสดุ

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
https://xn----uwft8cvaa8b7d1ab0lpd9d.blogspot.com/2019/07/blog-post.html

223.206.251.155, 223.206.251.155

madoo

madoo

ผู้เยี่ยมชม

thai4563@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้