madoo

madoo

ผู้เยี่ยมชม

thai4563@gmail.com

  โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานพระธรรมนูญทหาร (91 อ่าน)

2019-07-23 13:12

โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานพระธรรมนูญทหาร

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานพระธรรมนูญทหาร

- แนวข้อสอบวิชาพื้นฐานความรู้

- วิชาภาษาไทย

- ความรู้ทั่วไป

- วิชาภาษาอังกฤษ

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2548

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมูล)

- ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
https://xn--12cbq8dahi9azb4b8a9abc6duokc5d.blogspot.com/2019/07/blog-post.html

223.206.250.100, 223.206.250.100

madoo

madoo

ผู้เยี่ยมชม

thai4563@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com