madoo

madoo

ผู้เยี่ยมชม

thai4563@gmail.com

  โหลดแนวข้อสอบ นักเขียน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (141 อ่าน)

2019-07-27 13:33

โหลดแนวข้อสอบ นักเขียน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

- ความรู้เกี่ยวกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑

- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

- แนวข้อสอบนักเขียน

- การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

- การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์

- ความหมายและความสำคัญของสื่อสิ่งพิมพ์

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
https://xn--12cgam2gd5cao6bui3b8cglc31b.blogspot.com/2019/07/blog-post_55.html

223.206.233.10, 223.206.233.10

madoo

madoo

ผู้เยี่ยมชม

thai4563@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com