เลย

"อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย"  (นาแห้ว) ตั้งอยู่ในเขตอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลนาแห้ว ตำบลแสงภา ตำบเหลล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

"อุทยานแห่งชาติภูกระดึง"นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมความงามบนยอดภูกระดึงได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 14.00 น. ตามที่มีประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

"อุทยานแห่งชาติภูเรือ" มีจุดเด่นที่น่าสนใจ คือ สภาพภูมิประเทศ ทะเลหมอก และอุณหภูมิที่ต่ำมาก จนเกิดปรากฏการณ์ แม่คะนิ้ง (น้ำค้างแข็ง) นอกจากนี้ทางอุทยานแห่งชาติได้ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางให้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เข้าถึงกันได้สะดวกยิ่งขึ้น

Powered by MakeWebEasy.com