สกลนคร

"อุทยานแห่งชาติภูผายล" หรือเดิมเรียกว่าอุทยานแห่งชาติห้วยหวด มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอเมือง อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม และอำเภอดงหลวง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เป็น 1 ใน 5 ของโครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก" มีเนื้อที่ประมาณ 261,875 ไร่ หรือประมาณ 419 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอส่องดาว อำเภอวาริชภูมิ อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี และอำเภอสมเด็จ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์   

"อุทยานแห่งชาติภูพาน" มีจุดที่น่าสนใจหลายแห่งไว้สำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาหรือสัมผัสในความหลากหลายของธรรมชาติไว้บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ เช่น เฟิน มอส ไลเคน หินทราย ระบบนิเวศของป่า เป็นต้น

Powered by MakeWebEasy.com