อุบลราชธานี

"อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย" ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวย และอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชา

"อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ" ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอโขงเจียม และอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สภาพ พื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบและเนินเขาเตี้ยๆ โดยมียอดเขาบรรทัดเป็นจุดสูงสุด ความสูงประมาณ 543 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงไหลผ่านตามแนวเขตทางด้านทิศเหนือไปออกประเทศลาว

"อุทยานแห่งชาติผาแต้ม" เมื่อมองดูจากแม่น้ำโขงด้านล่างจะเห็นเป้นหน้าผาสุงที่สวยงามตามธรรมชาติ บริเวณด้านล่างของหน้าผามีภาพเขียนของสีก่อนประวัติศาสตร์ ปรากฎเรียงรายอยู่ตามผนังหน้าผาเป็นจำนวนมาก อายุราว 3,000-4,000ปี (ภาพเขียนสีศิลปะถ้ำโบราณผาแต้ม) มีภาพเขียนเรียงต่อกันเป็นแนวยาวทั้งที่เป็นภาพขนาดเล็ก

Powered by MakeWebEasy.com