กระบี่

"อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี" มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาที่ทอดตัวไปทางแนว เหนือ-ใต้ สลับกันไปแบบลูกคลื่น ที่สลับซับซ้อนและมีความลาดชันที่แตกต่างกันมาก พื้นที่ราบเรียบมีน้อย ส่วนมากจะพบบริเวณไหล่เขาและหุบเขา ส่วนภูเขาหินปูนจะปกคลุมไปด้วยป่าไม้ ป่าดงดิบนานาพันธุ์ นอกนั้นจะเป็นป่าชายเลน ธารน้ำตก ทะเล และหาดทราย นอกจากนี้ยังมีเกาะภูเขาหินปูน เกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวน 27 เกาะ

"อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา" ป่าอุดมสมบูรณ์ด้วยเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน มีไอหมอกปกคลุมทั้งปี มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม เช่น ลำธาร น้ำตก ถ้ำต่าง ๆ และสัตว์ป่านานาชนิด ยังมียอดขุนเขาที่สูงที่สุด  ที่มีนามว่า “เขาพนมเบญจา” มีความสูงถึง 1,397 เมตร จากระดับน้ำทะเล ชาวบ้านจะเรียกเขาแห่งนี้ว่า  “เขานม” จะมีรูปทรงคล้ายกับผู้หญิงนอนหงาย บนยอดเขาสูงสุดจะเป็นยอดนม 2 ยอด คั่นกลางส่วนหัวจะเรียกว่า  “คอนางนอน”  ถัดมาก็เป็นส่วนหัว หรือเรียกว่า “หน้าผากนางนอน”

"อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันเตา"  ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน ประกอบด้วยกลุ่มเกาะต่างๆ ในท้องทะเลอันดามันกลุ่มใหญ่คือ กลุ่มเกาะรอก กลุ่มเกาะไหง กลุ่มเกาะห้าหรือตุกนลิมา และกลุ่มเกาะลันตา มีเกาะใหญ่ที่สุดคือ “เกาะลันตาใหญ่” มีหาดทรายสวยงามอยู่ทางด้านหลังเกาะ มีเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่ใกล้เคียง เป็น ที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ซึ่งอยู่ในบริเวณ “แหลมโตนด” นอกจากนี้เกาะลันตาใหญ่เปรียบเสมือนเมืองหลวงของชาวเลนั่นเอง

"อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี"  ส่วนใหญ่เป็นเกาะ ที่เป็นภูเขาหิน และหน้าผาสูงชัน มีต้นไม้ปกคลุมขึ้นตามซอกหิน ไม้ที่ขึ้นเป็นไม้ขนาดเล็กและแคระแกรน บริเวณหน้าผาจะมีปะการังที่สวยงาม บริเวณหาดนพรัตน์ธารา-อ่าวพระนาง ประกอบไปด้วยภูเขา ป่าบก ป่าเลน ที่ราบชายหาดและหมู่เกาะต่างๆ บนบกจะปกคลุมด้วยไม้เล็กไม้ใหญ่มากมายหลายชนิด  บริเวณสุสานหอย 40 ล้านปี 

Powered by MakeWebEasy.com