นครศรีธรรมราช

"อุทยานแห่งชาติเขานัน"เป็นเทือกเขาสูงทอดยาวตามแนวเหนือ-ใต้ สลับซับซ้อน โดยเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขานครศรีธรรมราช สภาพป่าเป็นป่าดงดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช และประกอบด้วย พันธุ์ไม้ที่สำคัญ และมีค่า มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกสุนันทา (น้ำตกเขานัน) น้ำตกกรุงนาง น้ำตกคลองเผียน ถ้ำกรุงนาง น้ำตกเขาใด เป็นต้น

"อุทยานแห่งชาติเขาหลวง"  เป็นส่วนหนึ่งของ ทิวเขานครศรีธรรมราช ภูมิประเทศส่วนใหญ่จึงเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ทอดตัวเป็นแนวยาวขนานไปกับชายฝั่งทะเลตะวันออกในสมัยอดีตกาล กล่าวได้ว่าขุนเขาแห่งนี้ก็คือ อู่ข้าวอู่น้ำ ที่หล่อเลี้ยงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ ชุมชนโบราณ จนกระทั่งกลายเป็นอาณาจักรตามพรลิงค์ อันยิ่งใหญ่ของคาบสมุทรทะเลใต้ ทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น แร่ธาตุ ไม้ สมุนไพร ของป่า

"อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง"  หรือเรียกกันทั่วไปว่า "น้ำตกโยงใสใหญ่" มีสภาพป่าและทิวทัศน์ที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามอีกแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะน้ำตกโยงที่มีลักษณะเป็นกระแสน้ำที่รวมกันเป็นเกลียวเชือกเส้นมหึมานอกจากนี้ยังมีน้ำตกปลิวที่บริเวณป่าแพรก เป็นน้ำตกขนาดเล็ก สูงประมาณ 25 เมตร มีทางเดินขึ้นจากบ้านน้ำร้อนไปจนถึงชั้นบนสุดใช้เวลา ประมาณ 1 ชั่วโมง

"อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด"  พื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด อยู่ในเขตป่าชัยคราม และป่าวัดประดู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ป่ายางโพรง และป่าเขาใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช อาณาเขตกว้างขวางประมาณ 60,625 ไร่ ได้จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2542

"อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้" พื้นที่ตั้งอยู่ในตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล ตำบลท้องเนียน ตำบลควนทอง ตำบลขนอม อำเภอขนอม นครศรีธรรมราช ตำบลปากพรก ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีลักษณะพื้นที่แยกเป็นส่วน ๆ ไม่ต่อเนื่องกัน แต่มีลักษณะป่าที่ยังมีความสมบูรณ์และพื้นน้ำ เกาะ ซึ่งมีทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

Powered by MakeWebEasy.com