ระนอง

"อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี"   ตั้งอยู่ทางด้านฝั่งทะเลอันดามัน ในท้องที่อำเภอกระบุรี อำเภอละอุ่น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง มีพรมแดนติดกับประเทศสหภาพพม่าทางด้านทิศตะวันตก โดยมีแม่น้ำกระบุรีเป็นเส้นแบ่งกั้นของประเทศทั้งสอง พื้นที่ประมาณ 64 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 40 ของพื้นที่ ในแม่น้ำมีเกาะจำนวน 6 เกาะ ได้แก่ เกาะเสียด เกาะขวาง เกาะโชน เกาะยาว เกาะปลิง และเกาะนกเปล้า 

"อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว" นับได้ว่าเป็นน้ำตกคู่เมืองระนอง เพราะทุกคนที่เดินทางผ่านตัวเมืองระนองจะต้องเห็นสายน้ำสีขาวของน้ำตกหงาวที่ไหลตกลงมาจากหน้าผาสูง  อยู่ในอำเภอเมือง อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง และอำเภอพะโต๊ะ อำเภอทุ่งตะโก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนทอดตัวยาวระหว่างสองจังหวัด มีสันเขานมสาวเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดระนองกับจังหวัดชุมพร 

"อุทยานแห่งชาติแหลมสน" มีป่าสนธรรมชาติที่สวยงามสมบูรณ์ขึ้ อยู่ตลอดแนวชายหาดสลับ กับทุ่งหญ้า และยังมีพันธ์ไม้นานาชนิด จึงทำให้บริเวณนี้ร่มรื่น ทั้งยังเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด ส่วนหาดทรายนั้นขาวสะอาดเนียนละเอียดเป็นแนวกว้างยาวใหญ่ และมีทิวทัศน์สวยงามมาก

"อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง" ประกอบด้วยทรัพยากรทั้งบนบก ชายฝั่งทะเล และในท้องทะเล ซึ่งมีจุดเด่นทางธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไป  เช่น การพายเรือดูนก ล่องเรือชมป่าชายเลน ว่ายน้ำ อาบแดด ดำน้ำชมปะการัง การถ่ายภาพทางธรรมชาติและการพักผ่อนในบรรยากาศที่สงบ  และการล่องเรือชมป่าชายเลนสามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี   เกาะช้างเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด บริเวณเกาะช้างนี้จะพบแนวหญ้าทะเล

Powered by MakeWebEasy.com