พะเยา

"อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง"    แหล่งท่องเที่ยว ด้านธรรมชาติที่สวยงาม ห้วยต้นผึ้ง ธารสวรรค์ สองน้ำตก หมู่วิหค นกยูงเขียว งามระหงษ์ ปางงุ้น ผาตั้ง ถ้ำใหญ่ในป่าดง สักสมพง โค้งรับท่าน เที่ยวภูนาง

"อุทยานแห่งชาติภูซาง" มีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่อำเภอเชียงคำ กิ่งอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา มีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขา มีความอุดมสมบูรณ์ประกอบด้วย ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า เช่น พันธุ์ไม้ ของป่า สัตว์นานาชนิด ตลอดจนทิวทัศน์ป่า และภูเขาที่สวยงาม มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

"อุทยานแห่งชาติแม่ปืม"  มีป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังที่ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่  และเป็นจุดเด่นที่สร้างสีสันงดงามในยามหน้าแล้งที่ผืนป่าพากันเปลี่ยนสี มีพื้นที่ 2 ส่วน คือ ป่าดอยปุย และป่าแม่ปืม ป่าดอยปุยอยู่ในเขตอำเภอพานและอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ป่าแม่ปืมอยู่ในพื้นที่อำเภอพานและอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย และอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พื้นที่ประมาณ 222,500 ไร่ หรือ 356 ตารางกิโลเมตร)

Powered by MakeWebEasy.com