Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

uthayanclub@hotmail.com

  นกกระจิบกระหม่อมแดง (810 อ่าน)

2011-09-22 16:43

นกกระจิบกระหม่อมแดง
ลักษณะทั่วไป
เป็นนกที่มีขนาดเล็กมาก (12 เซนติเมตร) ตัวเต็มวัยแตกต่างจากจากนกกระจิบหัวแดง โดยบริเวณแก้มและด้านล่างลำตัวสีขาวแกมสีเนื้อ แตกต่างจากนกกระจิบธรรมดา และนกกระจิบคอดำ โดยด้านบนลำตัวสีเทา กระหม่อมสีน้ำตาลแดงเข้ม และหางสีน้ำตาลแดง ตัวไม่เต็มวัยกระหม่อมสีน้ำตาลมีลายแต้มสีน้ำตาลแดงเข้ม หางสีน้ำตาลแกมดำ
อุปนิสัยและอาหาร
เป็นนกที่พบตามชายป่า ป่ารุ่น และที่โล่ง ตั้งแต่พื้นราบจนกระทั่งความสูง 400 เมตร จากระดับน้ำทะเล อุปนิสัยอื่นๆไม่แตกต่างจากนกกระจิบทั่วๆไป
การผสมพันธุ์
ไม่แตกต่างจากนกกระจิบคอดำ
สถานภาพ
นกกระจิบกระหม่อมแดง เป็นนกประจำถิ่นของไทย พบบ่อยและปริมาณปานกลาง พบเฉพาะในภาคใต้ ตั้งแต่คอคอดกระลงไป กฎหมายจัดนกกระจิบกระหม่อมแดงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
ที่มา
หนังสือชุดนกในเมืองไทย เล่ม 5 โดย รศ. โอภาส ขอบเขตต์

125.24.21.122

Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

uthayanclub@hotmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com